Yunel Makina

Taksimatlandırıcılar

Taksimatlandırıcılar

-Alınan ve kırılan numenin fazlasıyla ayrılması ayrı kontrol laboratuarları için aynı özellikleri tam olarak taşıyacak parça numunelerin hazırlanmasında kullanıldığı gibi müstakil olarak da kullanılabilir.